Servis

Imamo preko 20 godina radnog iskustva u održavanju , servisima i popravcima vibro igli i opreme za betoniranje a povjerenje prema kupcima i korisnicima naših usluga opravdavamo brzom defektažom neispravnog stroja, brzim  popravcima i servisima.

Popravljamo sve vrste vibro igli svih proizvođača bez obzira da li se priključuju na pretvarač ili imaju integrirani pretvarač struje u kućištu sklopke.

Isto tako popravljamo sve modele pretvarača struje koji su potrebni za rad vibro igle bilo da se radi o monofaznim ili trofaznim uređajima.